W lotny dzień oferujemy także hole pilotów z uprawnieniami i własnym sprzętem.

Ładowanie...

 

 

Hole odbywają się na nowoczesnej, produkowanej seryjnie wyciągarce, dającej niezmienną siłę holu bez względu na siłę wiatru, czy napotykane noszenia termiczne, przez co są najbardziej bezpieczne i komfortowe z możliwych do zrealizowania przy użyciu współczesnego sprzętu.

Z kilkuset metrowego holu nie będzie problemów ze znalezieniem noszeń termicznych, nawet przez mniej doświadczonych pilotów.


Od samodzielnych pilotów wymagamy:
– świadectwa kwalifikacji pilota paralotni oraz przeszkolenia w lotach za wyciągarką,
– ubezpieczenia OC.

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania holu, jeśli stwierdzimy, że stan techniczny (lub kompletność) sprzętu jaki posiada pilot może stwarzać zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub gdy aktualne warunki pogodowe nie są odpowiednie do jego umiejętności.


Od pilotów tandemów wymagamy aktualnych dokumentów:
– świadectwa kwalifikacji pilota paralotni (z wpisem CP) oraz przeszkolenia w lotach za wyciągarką,
– ubezpieczenia OC,
– orzeczenia lotniczo-lekarskiego poświadczającego spełnienie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej zgodnie z §8 rozp. MTBiGM z dnia 27 maja 2013 r w sprawie badań lotniczo-lekarskich,
– karty paralotni z dopuszczeniem do lotów,
– karty spadochronu (SIP) z wpisem mechanika paralotniowego potwierdzającym  przełożenie.

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania holu, jeśli stwierdzimy, że kombinacja czynników: umiejętności pilota i warunków pogodowych mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażera.